Center for the Advancement of the Steady State Economy (CASSE) arbeider for en økonomi som ikke er avhengig av evig vekst.

Altfor lenge har vi hørt mantraet om at økonomisk vekst er en forutsetning for velstand. Levekårsundersøkelser viser imidlertid at det er lenge siden det var en positiv sammenheng mellom den økonomiske veksten og vår livskvalitet. Når våre grunnleggende behov er nådd, kan det tvert imot virke som om den halsende trangen til stadig vekst hindrer vår velferd og tilfredshet.

Dagens vekstøkonomien har så store kostnader at vi snakker om uøkonomisk vekst: vekst som ikke fører til at vi får det bedre. Så store deler av den aktiviteten som idag regnes som økonomisk vekst handler faktisk om å reparere skadevirkningene av vekstspiralen, at vinningen blir mindre enn spinningen. Hvor lenge skal vi fortsette å legge sammen kostnader og nytteverdier og kalle summen “fremskritt”? Hvor lenge skal naturen ha verdi bare når vi omgjør den til “økonomisk aktivitet”?

Alt levende og ikke-levende på jorda er del av ett stort og mange små kretsløp som går rundt med ulik sirkulasjonstid. Vår tids vekstøkonomi og altomsluttende forbruksideologi tar ikke hensyn til disse kretsløpene, og har gitt oss en klode i krise.

CASSE er en internasjonal bevegelse som arbeider for overgangen til en økonomi som ikke vokser som en kreftsvulst, men ivaretar folks grunnleggende behov samtidig som den gir plass for at andre arter også får dekket sine. For the Advancement of the Steady-State Economy: vi fremmer et økonomisk system som tar hensyn til at kloden vår har en maksimal bæreevne og at dette systemet må kunne eksistere innenfor et endelig økologisk system.

Vi arbeider for:

1) at økonomien innordnes bæreevnen til de økosystemene den hviler på

2) at naturressurser utnyttes i samsvar med naturens kretsløp og langsiktig balanse

3) en livskvalitet for mennesker og andre arter over det vi har idag

4) en rettferdig fordeling av godene på verdensbasis

Hvis du kjenner at vårt økonomiske system er ute av balanse i forhold til naturens bæreevne, eller du innser at intet kan vokse evig, ta et standpunkt! Signér CASSE’s erklæring om økonomisk vekst.

Vi er iferd med å bygge opp en organisasjon i Norge. Hvis du vil være på den norske mailinglisten, eller har lyst og tid til å engasjere deg på en måte som passer deg, så send en e-post til Director for Norge: Tormod Vaaland Burkey.

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *