Koska:

1) Talouskavu, siten kuin se määritellään taloustieteen oppikirjoissa, tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden tuotannon ja kulutuksen lisäystä, ja;

2) Talouskasvu on seurausta väestömäärän ja henkilökohtaisen kulutuksen kerrotun tulon kasvusta, ja;

3) Maailmantalous kasvaa yhtenäisenä kokonaisuutena koostuen maatalous-, kaivos-, teollisuus- ja palvelusektoreista, jotka vaativat aineellisia panoksia sekä tuottavat jätteitä, ja;

4) Talouskasvua mitataan yleensä kasvavalla bruttokansantuotteella tai -tulolla (BKT), ja;

5) Talouskasvu on ollut monien yhteisöjen ja useimpien maiden hallintojen tärkein ja jatkuva päämäärä, ja;

6) Vahvistettujen fysiikan ja ekologian periaatteiden mukaan talouden kasvulla on rajat, ja;

7) Kasvava todistusaineisto osoittaa, että maailman talouskasvulla on kielteisiä vaikutuksia pitkän aikavälin ekologiselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille…

Siksi ilmaisemme kantamme, että:

1) Talouskasvun ja ympäristönsuojelun (kuten luonnon monimuotoisuuden, puhtaan ilman ja veden, ilmakehän tasapainon) välillä vallitsee perustavaa laatua oleva ristiriita, ja;

2) Talouskasvun ja ihmisten taloutta ylläpitävien ekologisten palveluiden (kuten pölyttäminen, hajoaminen, ilmaston säätely) välillä vallitsee perustavaa laatua oleva ristiriita, ja;

3) Teknologisella kehityksellä on ollut useita sekä myönteisiä että kielteisiä ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia, eikä sen voida luottaa sovittelevan ristiriitaa talouskasvun ja pitkän aikavälin ekologisen ja taloudellisen hyvinvoinnin välillä, ja;

4) Talouskasvu, kasvavassa BKT:ssa mitattuna, on yhä vaarallisempi ja anakronistisempi tavoite, etenkin varakkaissa, yleisesti vauraissa maissa, ja;

5) Vakaan tilan talous (engl. “steady state economy”; talous, jossa väestön henkilökohtainen tulo- ja kulutustaso on suhteellisen vakaa) on kestävä vaihtoehto kasvavalle taloudelle ja on muodostunut sopivammaksi tavoitteeksi suurille, vauraille kansantalouksille, ja;

6) Ajan oloon vakaan tilan talouden kestävyys vaatii sen perustamista riittävän pienessä koossa, jotta voidaan välttyä alentuneen ekologisen ja taloudellisen kapasiteetin rikkomiselta odotettujen tai odottamattomien tarjontasokkien kuten kuivuuden ja energiapulan aikana, ja;

7) Vakaan tilan talous ei poissulje taloudellista kehitystä: dynaamista, laadullista prosessia, jossa voidaan hyödyntää erilaisia teknologioita, ja jossa eri taloussektorien suhteellinen merkitsevyys voi kehittyä, ja;

8) Saavutettuaan vakaan tilan talouden, vauraiden kansakuntien olisi suotavaa auttaa muita kansakuntia siirtymisessä talouskasvun tavoitteesta vakaan tilan talouden tavoitteeseen, alkaen niistä kansakunnista, jotka tällä hetkellä nauttivat korkesta henkilökohtaisesta kulutustasosta, ja;

9) Monille kansakunnille, joissa vallitsee köyhyys, henkilökohtaisen kulutuksen kasvu (tai vaihtoehtoisesti tasapuolisempi vaurauden jako) on edelleen sopiva tavoite.

 

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *