Zatímco:

1) Ekonomický růst, tak jak je definovaný v ekonomických slovnících, je nárůst ve výrobě, spotřebě zboží a služeb, a;

2) Ekonomický nárůst nastane, když se zvýší produkce zboží a jeho spotřeba na osobu, a;

3) Světová ekonomika roste jako celek, skládající se ze zemědělské, těžební, výrobní a služební sféry, které vyžadují práci a produkují odpad, a;

4) Ekonomický nárůst je často a obyčejně vyjadřování zvýšením hrubého domácího produktu (HDP) a hrubého národního produktu (HNP), a;

5) Ekonomický nárůst je hlavním a neustálým cílem většiny společností a většiny vlád, a;

6) Na základě stávajících fyzikálních a ekologických principů, neustálý nárůst není možný, a;

7) Čím dál více vidíme, že světový ekonomický nárůst má negativní dopad na dlouhodobou a ekonomickou situaci…

Proto, našim názorem je:

1) Vidíme základní rozpor mezi ekonomickým růstem a ochranou přírody (zachování biologické rozmanitosti, čistého vzduchu, vody, a atmosférické stability), a;

2) Vidíme základní rozpor mezi ekonomickým růstem a základním přírodním děním (např. opilování, tlení, regulace ovzduší), a;

3) Technologický vývoj měl a stále má mnoho pozitivních a negativních ekologických a ekonomických vlivů, které se nemusí zakládat na vyrovnání konfliktů mezi ekonomickým nárůstem a dlouhodobou ekologickou a ekonomickou prosperitou.

4) Ekonomický nárůst, když je měřen podle zvýšení HDP, je více a více nebezpečný a protichůdný cíl, zejména v bohatých národech, které mají širokosáhlý vliv, a;

5) Stabilní ekonomika, (to znamená ekonomie s relativně stabilní mírně se měnící výrobou a spotřebou), je proveditelná alternativa ekonomického růstu a stává se rozumnějším cílem ve velkých a bohatých ekonomikách, a;

6) Dlouhodobá udržitelnost stabilní ekonomiky vyžaduje zřízení natolik malé, aby bylo schopné vydržet přerušení ekonomických a ekologických schopností v průběhu očekávaných nebo neočekávaných výpadků, jako jsou sucha, nedostatek energie, a;

7) Stabilní ekonomika nevylučuje ekonomický vývoj, ve kterém mohou být použity rozdílné technologie a určité ekonomické sektory mohou být zvýhodněny, a;

8) Po založení stabilní ekonomiky, bohaté národy by měli pomoci ostatním národům ve změně od ekonomického nárůstu ke stabilní ekonomice počínajíce národy, které jsou vysoce spotřebitelské, aj;

9) Pro mnoho národů s rozšířenou chudobou, zvýšení spotřeby (nebo více rovnoměrná dělba bohatství) zůstává rozumným cílem.

Změní se CASSE názor v budoucnu?

CASSE názor můžete elektronicky podepsat od 1. 5. 2004. Přestože náš názor byl sestaven na základě celosvětového dění, byl také zaměřen na ekonomický růst v USA. Udělali jsme částečné úpravy 3. 8. 2008, abychom zachytili rostoucí obavy z celosvětového ekonomického nárůstu a také potřeby, aby bohaté národy začali směřovat ke stabilní ekonomice.

CASSE nemění technické opodstatnění, protože to je založeno na základě dlouhodobých vědeckých principů. Originální CASSE názor najdete tady.

Podepiš pozici:

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *