Mivel:

1) A gazdasági növekedés, a hagyományos közgazdaságtani szakkönyvek definícója szerint, a gazdasági javak és szolgáltatások termelésének és fogyasztásának növekedése.

2) Gazdasági növekedés akkor történik, amikor a népesség és a fejenkénti fogyasztás szorzata növekszik.

3) A világgazdaság egységes, mezőgazdasági, kitermelési, gyártási és szolgáltatási szektorokból álló egészként nő, amely szektorok mind anyagi ráfordítást igényelnek, és hulladékot termelnek.

4) A gazdasági növekedés általános és gyakori jeleként a növekvő bruttó hazai terméket (GDP) vagy a reál bruttó nemzeti terméket (GNP) tekintik.

5) A gazdasági növekedés sok társadalom és a legtöbb kormány elsődleges, állandó célja.

6) A fizika és az ökológia elfogadott alapelvei szerint határtalan gazdasági növekedés nem lehetséges.

7) Egyre több jel mutat arra, hogy a globális gazdasági növekedés káros hatással van az emberiség hosszútávú ökológiai és gazdasági jólétére.

Ezért, a mi állásfoglalásunk:

1) Alapvető ellentét van a gazdasági növekedés és a környezetvédelem (például a biológiai sokféleség megőrzése, a tiszta levegő, víz, és a légköri egyensúly fenntartása) között.

2) Alapvető ellentét van a gazdasági növekedés és azon ökológiai szolgáltatások között, amelyek az emberi gazdaság alapját képezik (például beporzás, lebontás, az éghajlat szabályozása).

3) A technikai fejlődésnek a kezdetektől máig mind negatív, mind pozitív ökológiai és gazdasági hatásai is voltak, és nem feltételezhetjük, hogy képes feloldani az ellentétet a gazdasági növekedés és a hosszútávú ökológiai és gazdasági jólét között.

4) A bruttó hazai termékkel mért gazdasági növekedés egyre inkább veszélyes és idejétmúlt céllá válik, főleg a nagyhatalmú, tehetős nemzetek esetében.

5) A nem növekvő gazdaság (azaz olyan gazdaság, ahol a népesség és a fejenkénti fogyasztás szorzata viszonylag állandó, enyhén ingadozó) a növekvő gazdaság életképes alternatívája, és a nagy gazdasági termeléssel rendelkező, tehetős nemzetek számára megfelelőbb cél.

6) Az egyensúlyi gazdaság hosszútávú fenntarthatóságához szükséges, hogy elég kisméretű legyen ahhoz, hogy igényei akkor se haladják meg az ökológiai vagy gazdasági kapacitást, amikor az várható vagy váratlan zavarok miatt, például szárazság vagy energiahiány esetén, a szokásosnál alacsonyabb.

7) Az egyensúlyi gazdaság nem zárja ki a gazdasági fejlődést, amely egy dinamikus, minőségi fejlődési folyamat, melynek során különböző technikai megoldások alkalmazhatóak, és a gazdasági szektorok viszonylagos fontossága állandóan változhat.

8) A nem növekvő gazdaság kialakításán felül a tehetős gazdaságoknak tanácsos lenne más nemzeteket is segíteni abban, hogy a gazdasági növekedés helyett a nem növekvő gazdaságot vegyék célul, elsősorban akkor, ha a fejenkénti fogyasztásuk jelenleg magas szintű.

9) A nagyszámú, szegénységgel küzdő nemzet számára a fejenkénti fogyasztás növelése (illetve a vagyon egyenlőbb elosztása) továbbra is megfelelő cél.

Itt írhatod alá.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *