Imajući u vidu sljedeće:

1)   Gospodarski rast se u standardnim strukovnim udžbenicima definira kao porast u proizvodnji i potrošnji robe i usluga;

2)   Gospodarski rast odgovara porastu umnoška broja stanovnika i proizvoda po glavi stanovnika;

3)   Globalno gospodarstvo raste kao ukupna cjelina koja se sastoji od sektora poljoprivrede, sirovina, industrije i usluga koji koriste fizičke sirovine i proizvode otpadne tvari;

4)   Gospodarski rast najčešće se i redovito izražava porastom stvarnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) ili stvarnog bruto nacionalnog proizvoda (BNP);

5)   Gospodarski rast je do sada bio primarni i trajni cilj mnogih društvenih uređenja i većine vlada;

6)   Na temelju općeprihvaćenih načela fizike i ekologije, postoje granice mogućeg gospodarskog rasta;

7)   Dokazi se gomilaju da globalni gospodarski rast ima negativan učinak na dugoročnu ekološku i gospodarsku dobrobit.

Zauzimamo sljedeći stav:

1)   Postoji fundamentalni sukob između gospodarskog rasta i zaštite okoliša (na primjer, očuvanja bioraznolikosti, čistog zraka i vode, stabilnosti atmosfere);

2)   Postoji fundamentalni sukob između gospodarskog rasta i ekoloških usluga na kojima počiva gospodarstvo ljudske vrste (na primjer, biljna oplodnja, procesi razgradnje, regulacija klime);

3)   Tehnološki napredak imao je mnoge pozitivne i negativne ekološke i gospodarske učinke, pa se ne možemo nadati da će on pružiti rješenje sukoba između gospodarskog rasta i dugoročne ekološke i gospodarske dobrobiti;

4)   Gospodarski rast, mjeren porastom BDP-a, sve više postaje opasan i zastario cilj, naročito za bogate zemlje gdje je raširen visok životni standard;

5)   Gospodarstvo stabilnog stanja (tj. gospodarstvo s relativno stabilnim umnoškom stanovništva i potrošnje po glavi stanovnika, uz blage fluktuacije) je održiva alternativa gospodarstvu koje se temelji na rastu i postalo je primjereniji cilj u velikim, bogatim gospodarskim sustavima;

6)   Dugoročna održivost gospodarstva stabilnog stanja iziskuje da ukupni obujam tog gospodarstva bude dovoljno malen da se izbjegne preopterećenje smanjenih ekoloških i gospodarskih kapaciteta u slučaju očekivanih ili neočekivanih nestašica, npr. za vrijeme suše ili nestašice energenata;

7)   Gospodarstvo stabilnog stanja ne znači odbacivanje gospodarskog razvoja, koji je dinamičan, kvalitativni proces gdje su moguće tehnološke inovacije i promjene u relativnoj važnosti gospodarskih sektora;

8)   Nakon uspostave gospodarstva stabilnog stanja, bilo bi uputno da bogate zemlje pomognu drugim zemljama da, umjsesto ospodarskog rasta, počnu težiti cilju uspostave gospodarstva stabilnog stanja, i to počevši od onih zemalja koje već uživaju visoku razinu potrošnje po glavi stanovnika;

9)   Za mnoge zemlje u kojima vlada rašireno siromaštvo, povećanje potrošnje po glavi stanovnika (ili, alternativno, pravičnija raspodjela materijalnih dobara) i dalje je primjereni cilj.

Sign the position.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!
(No profanity, lewdness, or libel.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *